Επικοινωνήστε μαζί μας

Στείλτε μας e-mail συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

  • -
  • Αμοιβαία κεφάλαια
  • Γενικό ενδιαφέρον

Κεντρικά Γραφεία αlphαtrust - andromeda Οδός Αριστείδου 1, Κηφισιά Τ.Κ. 14561 Τ: 210 62 89 100 F: 210 62 34 242

Στοιχεία επικοινωνίας για μετόχους και επενδυτές:

Μαρία Μαρίνα Πρίντσιου
Corporate Secretary & Investor Relations
Τμήμα Μετοχολογίου – Εταιρικών Ανακοινώσεων
Τ: 210 62 89 341