Επικοινωνήστε μαζί μας

Στείλτε μας e-mail συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

  • -
  • Αμοιβαία κεφάλαια
  • Γενικό ενδιαφέρον

Η εξυπηρέτηση των μετόχων της Εταιρείας γίνεται από την alphatrust

Κεντρικά Γραφεία αlphαtrust Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά Τ.Κ. 14561 Τ: 210 62 89 100, 210 62 89 200 F: 210 62 34 242

Στοιχεία επικοινωνίας για μετόχους και επενδυτές:

Μαρία Μαρίνα Πρίντσιου
Corporate Secretary & Investor Relations
Τμήμα Μετοχολογίου – Εταιρικών Ανακοινώσεων
Τ: 210 62 89 341