Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ A.E.Ε.Χ. είναι εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Επιδιώκει να επωφεληθεί από υποτιμημένες αξίες στην Ελληνική αγορά μετοχών και ομολόγων.
Το χαρτοφυλάκιο διαχειρίζεται η ALPHA TRUST.

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων

Πληροφορίες μετοχής

Τελευταία ενημέρωση 08/08
Εσωτερική αξία χαρτοφυλακίου 24.113.227,29
Premium/Discount -5,46%
Εσωτερική αξία μετοχής 6,8227
Χρηματιστηριακή τιμή 6,45


(*) Στον υπολογισμό της εσωτερικής αξίας έχουν συμπεριληφθεί τα κεφάλαια που προέκυψαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου πού ολοκληρώθηκε στις 4/8/22 ενώ η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών θα ανακοινωθεί από την εταιρεία τις επόμενες ημέρες.