Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ A.E.Ε.Χ. είναι εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Επιδιώκει να επωφεληθεί από υποτιμημένες αξίες στην Ελληνική αγορά μετοχών και ομολόγων.

Το χαρτοφυλάκιο διαχειρίζεται η ALPHA TRUST.

Πληροφορίες μετοχής

Τελευταία ενημέρωση 11/06
Εσωτερική αξία χαρτοφυλακίου 15.139.160,56
Premium/Discount -26,34%
Εσωτερική αξία μετοχής 37,7407
Χρηματιστηριακή τιμή 27,80
Μείωση ονομαστικής αξίας από 14,503€ σε 13,75€ και επιστροφή κεφαλαίου ποσού 0,75€ ανά μετοχή στους μετόχους, με καταβολλή μετρητών, με ημερομηνία αποκοπής 24