Ιούνιος 2020

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι για συμμετοχή σε Τακτική Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης της Covid-19 που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 από την έδρα της εταιρείας στην Κηφισιά, οδός Καβαλιεράτου Τ., αρ.7, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.