Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ A.E.Ε.Χ. είναι εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Επιδιώκει να επωφεληθεί από υποτιμημένες αξίες στην Ελληνική αγορά μετοχών και ομολόγων.

Το χαρτοφυλάκιο διαχειρίζεται η ALPHA TRUST.

Πληροφορίες μετοχής

Τελευταία ενημέρωση 30/11
Εσωτερική αξία χαρτοφυλακίου 11.610.814,23
Premium/Discount -20,54%
Εσωτερική αξία μετοχής 28,9448
Χρηματιστηριακή τιμή 23,00
Μείωση ονομαστικής αξίας από 14,50€ σε 13,75€ και επιστροφή κεφαλαίου ποσού 0,75€ ανά μετοχή στους μετόχους, με καταβολλή μετρητών, με ημερομηνία αποκοπής 24