Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ A.E.Ε.Χ. είναι εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Επιδιώκει να επωφεληθεί από υποτιμημένες αξίες στην Ελληνική αγορά μετοχών και ομολόγων.

Το χαρτοφυλάκιο διαχειρίζεται η ALPHA TRUST.

Πληροφορίες μετοχής

Τελευταία ενημέρωση 06
Εσωτερική αξία χαρτοφυλακίου 9.924.365,47
Premium/Discount -15,12%
Εσωτερική αξία μετοχής 24,7407
Χρηματιστηριακή τιμή 21,00
Μείωση ονομαστικής αξίας από 15,25€ σε 14,50€ και επιστροφή κεφαλαίου ποσού 0,75€ ανά μετοχή στους μετόχους, με καταβολλή μετρητών, με ημερομηνία αποκοπής

Ανακοινώσεις