Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ A.E.Ε.Χ. είναι εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Επιδιώκει να επωφεληθεί από υποτιμημένες αξίες στην Ελληνική αγορά μετοχών και ομολόγων.

Το χαρτοφυλάκιο διαχειρίζεται η ALPHA TRUST.

Πληροφορίες μετοχής

Τελευταία ενημέρωση 14/05
Εσωτερική αξία χαρτοφυλακίου 14.704.521,72
Premium/Discount -31,80%
Εσωτερική αξία μετοχής 36,6572
Χρηματιστηριακή τιμή 25,00
Μείωση ονομαστικής αξίας από 14,503€ σε 13,75€ και επιστροφή κεφαλαίου ποσού 0,75€ ανά μετοχή στους μετόχους, με καταβολλή μετρητών, με ημερομηνία αποκοπής 24