Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ A.E.Ε.Χ. είναι εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Επιδιώκει να επωφεληθεί από υποτιμημένες αξίες στην Ελληνική αγορά μετοχών και ομολόγων.

Το χαρτοφυλάκιο διαχειρίζεται η ALPHA TRUST.

Πληροφορίες μετοχής

Τελευταία ενημέρωση 24/
Εσωτερική αξία χαρτοφυλακίου 10.248.200,81
Premium/Discount -22,50%
Εσωτερική αξία μετοχής 25,5479
Χρηματιστηριακή τιμή 19,80
Μείωση ονομαστικής αξίας από 14,50€ σε 13,75€ και επιστροφή κεφαλαίου ποσού 0,75€ ανά μετοχή στους μετόχους, με καταβολλή μετρητών, με ημερομηνία αποκοπής 24

Ανακοινώσεις